Kernelementen van jeugdinterventies: wat werkt voor wie, wanneer en waarom?

AJN Jeugdartsen

Als je de psychische en sociale gezondheid van kinderen en gezinnen wil bevorderen, hoe kun je dat dan het beste aanpakken? Vanuit het ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd starten 11 nieuwe projecten die onderzoek gaan doen naar kansrijke kernelementen van interventies. Dit zijn elementen die onderdeel uitmaken van interventies die de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen bevorderen. Het gaat om interventies binnen de preventie, opvoed- en jeugdhulp. De projecten starten rond april 2024.

Bouwstenen voor succesvolle hulp

De 11 projecten gaan de kernelementen van verschillende interventies onderzoeken: dit zijn de inhoudelijke elementen die nodig zijn om effectieve hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen te organiseren bij een specifieke vraag, probleem of kwetsbaarheid?

In de projecten werken organisaties uit onderzoek en praktijk met elkaar samen. Ook professionals uit de preventie, jeugd- en opvoedhulp brengen hun kennis en ervaring uit de uitvoeringspraktijk mee. Daarnaast dragen ook kinderen, jongeren en ouders bij met ervaringskennis.

Deze 11 projecten gaan van start

 

Meer informatie: ZonMW