Beroepsorganisaties

https://www.kamg.nl/

De Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) verenigt de wetenschappelijke en beroepsverenigingen binnen het domein Maatschappij en Gezondheid binnen de Sociale Geneeskunde, een onderdeel van de Public Health. De KAMG is federatiepartner van de KNMG.

AJN Jeugdartsen

LOSGIO vertegenwoordigt AIOS Maatschappij en Gezondheid, Verzekeringsgeneeskunde en Bedrijfsgeneeskunde.

AJN Jeugdartsen

De landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) behartigt de belangen van meer dan 53.000 artsen en studenten geneeskunde. Dit werk voert de KNMG uit in nauwe samenhang met de zeven federatiepartners.

AJN Jeugdartsen

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

AJN Jeugdartsen

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

AJN Jeugdartsen

Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK)

AJN Jeugdartsen

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

AJN Jeugdartsen

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

AJN Jeugdartsen

Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)

AJN Jeugdartsen

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) 

AJN Jeugdartsen

Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)

AJN Jeugdartsen

Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) 

AJN Jeugdartsen

Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)