Nieuws Algemeen

AJN Jeugdartsen

Peiling NCJ: Herkennen professionals signalen van geldzorgen?

Het NCJ peilde voor de derde keer onder professionals of zij de signalen van geldzorgen bij jeugdigen en/of hun ouders/opvoeders…

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Fors hoger risico op obesitas bij jonge kinderen met autisme

Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar met autisme hebben acht keer een hoger risico…

Lees verder
AJN Jeugdartsen

ONTIME-project van start!

Dankzij de bijdrage van 1,2 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij aan Stichting Metakids gaan we van start met het...

Lees verder
AJN Jeugdartsen

WEEK VAN DE RECHTVAARDIGE STRAAT

De week van 8-12 april is het de week van de Rechtvaardige Straat. Met grote en kleine acties agenderen de partners...

Lees verder
AJN Jeugdartsen

UPDATE LANDELIJK BESTUUR OVER TOENAME MAZELEN EN KINKHOEST

De toename van de incidentie van mazelen en kinkhoest in combinatie met de dalende vaccinatiegraad baart ons jeugdartsen veel zorgen....

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Brochure “Taal doet er toe” voor iedereen die met ouders werkt

Als je je tot ouders richt is het belangrijk je bewust te zijn wat taal doet. Maar hoe doe je dat als professional? Wat zeg je wel, wat liever niet en hoe laat je ouders voelen dat je ze begrijpt.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Kernelementen van jeugdinterventies: wat werkt voor wie, wanneer en waarom?

Als je de psychische en sociale gezondheid van kinderen en gezinnen wil bevorderen, hoe kun je dat dan het beste aanpakken? Vanuit het ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd starten 11 nieuwe projecten die onderzoek gaan doen naar kansrijke kernelementen van interventies.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Schaf de verplichte eigen bijdrage voor kraamzorg af

AJN Jeugdartsen Nederland, Actiz en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid roepen de politiek op om de eigen bijdrage voor kraamzorg af te schaffen. Door de eigen bijdrage zien gezinnen met financiële – en vaak ook andere – problemen van kraamzorg af. Het gevolg is dat gezondheidsrisico’s later gesignaleerd worden en (te) laat een passende interventie ingezet wordt.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Belangrijke informatie over mazelen

Het ECDC vraagt aandacht voor de stijging in incidentie van mazelen in de wereld en Europa. Voor ons als jeugdartsen is deze informatie van belang. Gezien de reële kans op toename van mazelen moeten we ook alert zijn op het klinisch beeld van mazelen bij alle leeftijdsgroepen.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Kinderen gemiddeld ruim 4 maanden bij eerste consult kinderorthopeed

Uit de TRAM-studie naar heupdysplasie blijkt dat kinderen gemiddeld ruim 4 maanden oud zijn bij het eerste consult bij de kinderorthopeed. Dat is één maand later dan de richtlijnen nastreven. Late screening leidt tot latere ontdekking van ernstige vormen van DDH en progressie naar ernstiger vormen bij een deel van de kinderen met een lichtere vorm van DDH. Daarom wordt hernieuwde aandacht voor de JGZ-richtlijn Heupdysplasie gevraagd.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

De Gezondheidsraad adviseert om baby’s tegen het RS-virus te vaccineren

De AJN vindt het goed nieuws dat de Gezondheidsraad adviseert om de vaccinatie tegen het RS-virus voor zuigelingen op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Deze vaccinatie beschermt zuigelingen tijdens hun eerste kwetsbare maanden tegen ernstige ziekte door het RS-virus en voorkomt ziekenhuisopnames.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Nieuwe video’s Rookvrije Start

Wil je in een paar minuten je kennis bijspijkeren? Rookvrije Start legt in drie nieuwe video’s uit wat een verslaving is, wat de relatie is tussen roken en stress en welke risico’s er zijn voor de baby. Verder krijg je handige gesprekstips en leer je hoe je kunt verwijzen.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Collegiaal advies over zorg en behandeling van eetstoornissen? Bel K-EETi!

Herken je symptomen van een eetstoornis, maar weet je niet welke stappen te zetten? Bij K-EETi kun je als zorgprofessional casuïstiek bespreken. De experts van K-EETi denken mee en geven praktisch en inhoudelijk advies over de zorg voor kinderen en jongeren met een eetstoornis en hun ouders.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Promotie: onderzoek naar ziekteverzuim onder basisschoolleerlingen

Op 26 februari 2024 om 16:00 verdedigt Esther Pijl haar proefschrift: “Development and evaluation of the ‘Medical Advice for Sick-reported Students – Primary School’ (MASS-PS) intervention” Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar ziekteverzuim onder basisschoolleerlingen.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Manifest Kinderrechten

Vandaag, 7 februari, werd het Manifest Kinderrechten in preventie, ondersteuning en zorg overhandigd aan demissionair staatssecretaris VWS Maarten van Ooijen. Het manifest is een krachtig pleidooi voor actie! AJN Jeugdartsen Nederland is medeondertekenaar van het manifest.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Sollicitatieronde opleiding jeugdarts en arts M+G/Jeugdgezondheid van start

Wil jij jeugdarts worden? Of ben je toe aan de 2e fase-opleiding arts M+G/Jeugdgezondheid? Vanaf 1 februari 2024 kun je solliciteren naar een opleidingsplek.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Aanpassingen RVP-richtlijn Uitvoering 2024

De RVP-richtlijn Uitvoering 2024 staat vanaf eind 2023 online. De richtlijn wordt niet meer als pdf aangeboden; alle informatie vind je op www.rijksvaccinatieprogramma.nl. Er zijn een paar wijzigingen:
Tijdens een groepsvaccinatie wel vaccineren als de uitnodiging niet is meegenomen en Planning van vervolgvaccinatie Rotarix na een start in het buitenland.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Bijdragen aan werkbare richtlijnmodules – Wat past bij jou?

Als JGZ-professional ben je mede-eigenaar van de JGZ-richtlijnen. Hoe draag jij bij aan de herziene richtlijnmodules die op dit moment worden ontwikkeld? In dit overzicht zie je hoe je een bijdrage kan leveren en hoeveel tijd dit gaat kosten.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Gespreksmethodieken om kindermishandeling tijdig(er) te signaleren

Er ligt een belangrijke taak voor de JGZ om kindermishandeling zo vroeg mogelijk te signaleren. Maar nog te vaak worden onveilige thuissituaties gemist. Hoe kan dat? Onderzoeker Claudia van der Put hield 3 gespreksmethodieken uit de JGZ tegen het licht en ontwikkelde een aanvulling daarop.

Lees verder
AJN Jeugdartsen

Nieuwe aanpak hulpverlening ouders om problemen bij kinderen te voorkomen

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) pleit in het advies ‘Kinderen uit de Knel’ voor een nieuwe aanpak in de hulpverlening aan ouders. Enerzijds moeten de belangen van kinderen consequent worden meegewogen bij beslissingen over ouders die van invloed zijn op bijvoorbeeld wonen, schulden en zorg. Anderzijds moet hulpverlening zo worden ingericht dat sociale netwerken worden versterkt.

Lees verder