Word lid van de AJN!

Ben jij jeugdarts? Sta je voor de positie en de kwaliteit van je vak? Wil je met collega’s bijdragen aan de toekomst en doorontwikkeling van het vak? Word dan lid van de AJN!De AJN Jeugdartsen Nederland is de wetenschappelijke vereniging van én voor jeugdartsen.

Ambitie

De AJN heeft de ambitie preventie te positioneren in het veld van de (gezondheids)zorg voor de jeugd. Ze draagt actief bij aan de kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van deze zorg en aan de ontwikkeling van beleid rondom jeugd, met name in JGZ. Jeugdartsen bevorderen preventie als specialist van de opgroeiende jeugd: als verbinder, als community doctor, als zorgverlener, als beleidsadviseur en als onderzoeker.

Grote vertegenwoordiging

De AJN telt ruim 1350 leden en streeft ernaar alle jeugdartsen (werkzaam in de JGZ en daarbuiten) te verenigen. Wil je meer weten over de voordelen en contributie van lidmaatschap lees dan de Infofolder AJN 2024.

 

Lidmaatschap

Via de knop hierboven kom je op de pagina om je aan te melden. Welkom!

Door lid te worden van de AJN, word je automatisch lid van de KAMG en de KNMG.

Nieuwe leden krijgen korting voor AJN

Nieuwe leden betalen de eerste 6 maanden van een volledig contributie jaar geen AJN-lidmaatschap.

Contributie AJN

Categorie                                                                                                                                                                                               Bedrag/jr, zonder KAMG en KNMG

Lid AJN                                                                                                                                                                                                                                                         € 280,

Senior-lid AJN                  VUT, OBU of pensioen. Senior leden zijn lid van de Koepels en wel volwaardig AJN-lid met stemrecht tijdens ALV .                  €  110,-

Donateur AJN                  Donateur is arts niet praktiserend of met pensioen en geen lid van de Koepels                                                                                   € 110,-

Lid worden van de AJN kan uitsluitend in combinatie met het lidmaatschap KAMG en KNMG. De contributie AJN is dan ook exclusief het verplichte lidmaatschap KNMG en KAMG
– contributie voor de KAMG  ad € 144,00. Ben je basisarts en niet in opleiding, dan betaal je € 125,00.
– contributie voor de KNMG ad € 151,20. Ben je in opleiding, dan betaal je € 50,50.

  • LET OP! Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen kan vóór 1 december van het lopende jaar geldende voor het jaar daarop.
  • Als je de contributie wil betalen door middel van een factuur dan rekenen wij een toeslag van € 3,00.
  • Wij hebben de mogelijkheid om de contributie in twee delen te betalen, hiervoor reken wij een toeslag van € 7,50. Betaling loopt dan via automatische incasso.