Home > Vakinhoudelijk

Onderzoek

Onderzoek en de jeugdgezondheidszorg  Onderzoek is een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg. Het draagt bij aan het vakmanschap van de jeugdarts. Ook vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt onderzoek verricht. Bijvoorbeeld naar interventies en naar de ontwikkelingen in de populatie.  ...

(Her)registratie

Om in Nederland te mogen werken als geneeskundig specialist* of als  jeugdarts KNMG (profielarts) als de arts Maatschappij + Gezondheid/jeugdgezondheid, moet je ingeschreven staan in een van de registers van de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor...

Verwijzen

Verwijzen De jeugdarts kan rechtstreeks verwijzen met een AGB-code. Deze is aan te vragen via Vektis. Wat je nodig hebt voor de AGB-code staat in dit document:  170816 Handleiding AGB code aanvraag  De meest gestelde vragen voor rechtstreeks verwijzen zijn ...

Richtlijnen JGZ

De jeugdgezondheidszorg maakt waar mogelijk gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Deze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen in de JGZ.Richtlijnen jeugdgezondheidszorg zijn te vinden bij: NCJ NVK NHG