Standpunten AJN

Standpunt minderjarige vluchtelingen

Standpunt AJN Jeugdartsen Nederland en V&VN Vakgroep Jeugd ten aanzien van jeugdgezondheidszorg voor minderjarige vluchtelingen en een kindvriendelijk vreemdelingenbeleid. Geen...

Robuust rvp voor 4 tot 18 jarigen

In het visiedocument ‘Met de JGZ naar een robuust RVP voor 4 tot 18-jarigen’ beschrijven AJN Jeugdartsen Nederland en V&VN...

Standpunt aanpak schoolverzuim

Jeugdartsen, verenigd in de AJN Jeugdartsen Nederland, pleiten voor het stevig inzetten op het voorkomen en terugdringen van schoolverzuim, waarbij...

Standpunt beeldscherm gebruik

Het beeldscherm, waaronder tablet, pc, laptop en mobiele telefoon, is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.  Ondanks de...

Standpunt voor vaccineren

 AJN Jeugdartsen Nederland vindt dat het vaccineren van alle kinderen volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), in het belang is van kinderen,...

Standpunt tegen consumentenvuurwerk

 AJN Jeugdartsen Nederland pleit voor een vuurwerkverbod voor consumenten. Vuurwerk moet uitsluitend in handen zijn van professionals. Met professionele vuurwerkshows...

Standpunt rookschade

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een rookvrije omgeving. Overal om ons heen zien we het...

Samen jeugd

AJN Jeugdartsen Nederland, V&VN vakgroep Jeugd en de Nederlandse Vereniging voor DoktersAssistenten (NVDA) maken zich sterk voor behoud van een...

Kindermishandeling meldplicht nuanceren

Dit document is bedoeld om de leden van de AJN te informeren over de acties die met andere partijen in…

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroepen

In het kader van de opleiding tot jeugdarts KNMG heeft de AJN in november 2014 het standpunt ingenomen dat men...