Schaf de verplichte eigen bijdrage voor kraamzorg af

AJN Jeugdartsen

AJN Jeugdartsen Nederland, Actiz en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid roepen de politiek op om de eigen bijdrage voor kraamzorg af te schaffen. Door de eigen bijdrage zien gezinnen met financiële – en vaak ook andere – problemen van kraamzorg af. Het gevolg is dat gezondheidsrisico’s later gesignaleerd worden en (te) laat een passende interventie ingezet wordt. Hierdoor stapelen problemen zich op en starten juist kwetsbare Nederlandse kinderen hun leven met een onnodige achterstand.

Jeugdartsen zien gevolgen voor ouder en kind

Jeugdartsen zien steeds vaker hoe de gevolgen van ongelijke toegang tot zorg juist kwetsbare gezinnen treft. Jeugdarts Libertje Bosma licht toe: “Als belangrijke partner in de geboortezorg zien jeugdartsen bij uitstek de winst in gezondheid en in welbevinden die kraamzorg oplevert voor ouder(s) en kind, onder meer doordat er minder (zorg)vragen zijn en minder onzekerheid bestaat bij ouders. Wanneer ik in mijn spreekkamer onzekere nieuwe ouders tref met veel zorgen en vragen, bij wie de borstvoeding niet gelukt is, met huisvestingsproblemen en een beperkt sociaal netwerk, steekt het mij als ik hoor dat deze ouders geen kraamzorg hebben gehad. En dat juist zíj het gevoel missen dat ze als ouder goed op weg zijn geholpen in de zorg voor hun baby.”

Waarom moet de eigen bijdrage voor kraamzorg worden afgeschaft?

In hun brief aan de staatssecretaris van VWS en de Tweede Kamer noemen ondertekenaars drie redenen waarom het nu de hoogste tijd voor is voor afschaffing van de wettelijk verplichte eigen bijdrage voor kraamzorg:

  • Kraamzorg voorkomt gezondheidsachterstanden en is noodzakelijke zorg
  • Kraamzorg levert gezondheidswinst op en minder zorg + zorgkosten
  • Kraamzorg leidt niét tot onnodige zorgconsumptie en druk op zorguitgaven

Nationale oplossing

Met de brief willen AJN Jeugdartsen Nederland, Actiz en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid het belang van een nationale oplossing onderstrepen. Wel of niet het geïndiceerde aantal uren kraamzorg krijgen, mag niet afhangen van waar het wiegje in Nederland staat. De versnipperde initiatieven op gemeenteniveau om de kraamzorgbijdrage te compenseren bereiken juist gezinnen met een laag inkomen niet. Een kansrijke start voor al onze kinderen begint met kraamzorg voor ieder kind.