Home > Agenda

BLS en kinderreanimatie

Tijdens deze avond gaan we in op: • PBLS: Theoretische kaders en algoritme • PBLS: Praktische training, inclusief AED Deze avond is onderdeel van de Avondcyclus Jeugdgezondheidszorg Kinderen van A t/m Z van het Radboudumc Accreditatie ABSG is aangevraagd...

M@ZL scholing voor jeugdartsen – 2 dagen

M@ZL is een effectieve interventie voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt. Ben...

Grip op budget (3 dagen)

Stel je manager valt uit en je wordt gevraagd om direct voor hem of haar in te vallen. De begrotingsvoorbereiding is in volle gang of je begrijpt al gauw dat de afdeling er financieel niet goed voor staat (de...