Home > Agenda

Webinar Cultuursensitief werken

Mede door de immigratie in de laatste zestig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. Met de instroom van nieuwe groepen vluchtelingen de laatste jaren is die diversiteit versterkt. De...

MAZL scholing – 2 dagen

MAZL is een effectieve interventie voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Inmiddels is MAZL doorontwikkeld voor het primair onderwijs (PO). Schoolmedewerkers, JGZ-professionals en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen...

Kinderreanimatie

Werk je in de jeugdgezondheidszorg? Dan hoop je dat je dit nooit hoeft te doen: het reanimeren van een kind. Maar als het in de spreekkamer gebeurt, verwachten mensen van jou als arts dat je goed kunt handelen. De...