Aandacht voor vaccinaties blijft belangrijk om de jeugd tegen infectieziekten te beschermen

AJN Jeugdartsen

Het RIVM publiceerde vandaag de jaarlijkse vaccinatiegraad cijfers.

Het lijkt erop dat de vaccinatiegraad bij zuigelingen en kleuters hetzelfde is als het jaar ervoor. Voor BMR (bof, mazelen, rodehond) en meningokokkenziekte ACWY is deze misschien zelfs iets hoger geworden. Bij oudere leeftijdsgroepen (vanaf 9 jaar) lijkt de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties verder te zijn gedaald. De veranderingen in de vaccinatiegraad zijn zo goed als mogelijk ingeschat. Hierbij is rekening gehouden met anonieme vaccinaties die sinds 2022 ook soms op deze wijze bij RIVM binnenkomen. De geregistreerde vaccinatiegraad is daarom lager dan de werkelijke vaccinatiegraad.  

De daling van de afgelopen jaren bij baby’s en peuters lijkt wat gestabiliseerd. Toch is de kans op uitbraken van infectieziekten bij deze vaccinatiegraad nog aanzienlijk. De vaccinatiegraad bij schoolkinderen is verder gedaald. We vinden dit zorgelijk en aandacht hiervoor blijft dus belangrijk. 

AJN jeugdartsen wil inzetten op zo gezond en kansrijk mogelijk opgroeien van kinderen/jongeren en vaccinatie tegen infectieziekten is hier een essentieel onderdeel van.  

We willen laagdrempeliger, flexibeler en meer outreachend werken. We horen in de praktijk dat ouders en jongeren behoefte hebben aan meer keuze in wanneer en waar zij een vaccinatie kunnen halen. Hier kan op ingespeeld worden door mensen zelf vaccinatie-afspraken te laten inplannen op een locatie van hun keuze en hierbij locaties beschikbaar te maken die vertrouwd en dichtbij zijn. 

Daarnaast blijven we inzetten op open en wederkerige gesprekken met ouders en jongeren over vaccineren en informatievoorziening op maat. 

De kamerbrief over het Vaccinatiegraadrapport is hier te vinden.