Praatplaat ondersteunt gesprek over mondzorg met laaggeletterden

AJN Jeugdartsen

Zorgverleners die voorlichting geven over mondzorg aan laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of migranten kunnen daarbij vanaf nu gebruik maken van een zogenaamde praatplaat. Er staan eenvoudige illustraties op over het verzorgen en behandelen van de tanden en kiezen van kinderen. De plaat geeft visuele ondersteuning en helpt patiënten en cliënten om de mondeling gegeven informatie beter te onthouden.

Op de praatplaat wordt informatie over de mond en de tandarts visueel weergegeven door eenvoudig te begrijpen plaatjes met korte onderschriften. De plaat is bedoeld voor zorgverleners en welzijnswerkers, bijvoorbeeld in consultatiebureaus, huisartsenzorg, mondzorg en organisaties in het sociaal domein. Aan de hand van de plaatjes kunnen zij het gesprek aangaan met hun patiënten of cliënten over goede mondverzorging en behandelingen bij de tandarts.

Er zijn in Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen laaggeletterd en een kwart van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Ze behoren meestal tot de groep met een lagere sociaaleconomische status. En van die groep is bekend dat ze vaker een slechtere mondgezondheid ervaren, vaker een kunstgebit hebben en minder vaak een tandarts bezoeken.

De praatplaat is een initiatief van tandartsenvereniging KNMT, als onderdeel van haar inspanningen om met laagdrempelige voorlichtingsmaterialen verschillen op het vlak van mondgezondheid te verkleinen. De praatplaat is te vinden op www.knmt.nl/praatplaat.