Home > Nieuws > Nieuws vak > Pro-ana coaches

Jongeren met een eetstoornis zijn vatbaarder voor zogenaamde pro-ana coaches, die zich via sociale media aanbieden als afvalcoach. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft een factsheet en een handreiking ontwikkeld die professionals ondersteunt bij herkennen van een pro-ana coach en vervolgens passende actie te ondernemen.

Pro-ana staat voor professional-anorexia en is een beweging die anorexia promoot als levensstijl. Pro-ana coaches zijn vaak mannen die zich voordoen als afvalcoach. Een deel is erop uit om seksueel expliciet materiaal te bemachtigen of jongeren te
misbruiken.
Kwetsbaren zijn (minderjarige) jongeren met een eetstoornis.
Op pro-ana websites en social media wordt contact gezocht om elkaar schadelijke tips te geven over afvallen en het geheimhouden van de eetstoornis.

De factsheet en  handreiking  kunnen gebruikt worden zowel voor als na een doorverwijzing voor specialistische hulpverlening bij eetstoornisproblematiek.

Bron: kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie