Factsheet: Klaar voor de Toekomst: jeugdgezondheidszorg voor jongeren

AJN Jeugdartsen

Alle 29 JGZ-organisaties die jeugdgezondheidszorg aan jongeren op het voortgezet onderwijs leveren, zijn in de periode van september 2021 tot maart 2022 benaderd met een aantal vragen. Er is onder andere gesproken over hoe zij de JGZ voor jongeren vormgeven en waar ze tegenaan lopen in de uitvoering. Het NCJ heeft deze signalen gebundeld in een factsheet.

Wat opviel in de gesprekken was het volgende:

  • De zichtbaarheid van JGZ op scholen lijkt afgenomen. Jongeren, maar ook docenten, weten hierdoor niet waar de JGZ voor staat of wie ze kunnen benaderen. Inzet op zichtbaarheid blijft noodzakelijk.
  • Het MBO wordt onvoldoende bediend volgens de JGZ-professionals. Vanuit verschillende JGZ-organisaties is er geen aanbod voor het MBO. Preventief aanbod ontbreekt, de inzet is veelal op schoolziekteverzuim.
  • Het aanbod JGZ voor ouders van pubers is heel wisselend per JGZ-organisatie. Het bestaat uit vragenlijsten, een consult, een webinar of een pubercursus. JGZ-professionals geven aan ook deze zichtbaarheid te willen vergroten.

Bekijk hier de factsheet