Drie GGD-en Noord-Brabant realiseren bijzondere leerstoel ‘Publieke gezondheid en preventie’

AJN Jeugdartsen

Prof. dr. Ien van de Goor is met ingang van 1 augustus benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Publieke gezondheid en preventie’ aan Tilburg University. In deze leerstoel staat het genereren van wetenschappelijke kennis met en voor de dagelijkse praktijk van de publieke gezondheid centraal. De leerstoel is gevestigd door de drie GGD-en in Noord-Brabant en ondergebracht bij de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant bij Tranzo, Tilburg University. Ook het RIVM en het PON & Telos zijn onderdeel van deze academische werkplaats.

 

Er zijn grote maatschappelijke opgaven op het gebied van volksgezondheid, zoals de toenemende zorglast door chronische aandoeningen, het groeiende aantal thuiswonende ouderen met complexe  problematiek en de toenemende mentale druk op jongeren en jongvolwassenen. Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn al jaren onverminderd groot en mensen in kwetsbare omstandigheden profiteren onvoldoende van individueel gerichte gezondheidsbevordering en preventie. Om voor mensen in achterstandsposities een verschil te maken, is een collectieve benadering nodig, gericht op de hele bevolking en over domeinen heen. Aangrijpingspunten voor het verbeteren van volksgezondheid liggen vaak in onze leefomgeving, klimaat, onderwijs en werk.

Het onderzoeksprogramma van de leeropdracht bevat inhoudelijke thema’s benaderd vanuit een collectieve en integrale benadering van gezondheid en welzijn. Denk aan de sociale en fysieke omstandigheden waarin kinderen en volwassen opgroeien en leven in wijken en gemeenten, kansenongelijkheid in onderwijs en werk, armoede en schuldenproblematiek en de lange termijn impact van de coronapandemie.

Kennisdeling en impact

Binnen deze leerstoel is extra aandacht voor de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek wordt in co-creatie met verschillende stakeholders uit de publieke gezondheidspraktijk uitgevoerd en gedeeld, waardoor aansluiting van kennis met de praktijk wordt geborgd.

Over Ien van de Goor

Prof. dr. Ien van de Goor (1960) studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht en promoveerde daar bij de vakgroep Medische Sociologie van de Faculteit der Gezondheidswetenschappen (opgegaan in Faculty of Health, Medicine and Lifesciences) op het onderwerp Situationele aspecten van drinkgedrag bij adolescenten (1990). Ien van de Goor heeft expertise in volksgezondheid, preventie en gezondheidsbevordering, evaluatie van complexe interventies, implementatieonderzoek en evidence-informed Public Health beleid en -praktijk. Eerder (2010-2020) bekleedde zij een bijzondere leerstoel op het terrein van de Effectiviteit van Individuele preventie. Haar bijzondere interesse gaat uit naar het overbruggen van de kloof tussen onderzoek, beleid en praktijk. Hierin deed zij ruim ervaring op, onder meer in de functie van Programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant bij Tranzo.

GGD-en in Brabant

De drie GGD-en in Noord-Brabant; GGD West-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en GGD Hart voor Brabant hebben gezamenlijk deze leerstoel ingesteld om daarmee de professionalisering van het vakgebied publieke gezondheid te stimuleren en de wetenschappelijke basis van het werkveld te versterken. Hiermee leveren zij een bijdrage aan het verbeteren van de kennis op dit terrein.

Bron: Tilburg University