Deel jouw ervaring met de meldcode en help anderen bij de toepassing in de praktijk

AJN Jeugdartsen

Onderzoek van Augeo naar ervaringen met de meldcode in de praktijk

Alle professionals die werken met kinderen en/of ouders zijn verplicht te werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De uitvoering kan in de praktijk best lastig zijn, ook omdat professionals er (gelukkig) niet allemaal dagelijks mee te maken hebben. Daarom start Augeo Foundation een nieuw project, in opdracht van het Ministerie van VWS, waarmee professionals aan de slag gaan met dilemma’s en échte casussen uit de praktijk. Het doel: zorgen dat iedere organisatie doordrongen is van het nut en belang van de meldcode, en professionals helpen bij het nog beter toepassen ervan.

Het uiteindelijke doel is natuurlijk om onveilige thuissituaties zoveel mogelijk te voorkomen en zo vroeg mogelijk hulp te regelen als dat nodig is.

Oproep – Welke ervaringen heb jij met de meldcode?

Maar eerst willen we weten wat die dilemma’s nu precies zijn. Waar lopen professionals tegenaan? Wat zijn de lastige casussen? Maar ook, waarbij had het inzetten van de meldcode het beoogde resultaat? Daarom de vraag aan alle professionals die werken met kinderen en/of ouders en ouderen, om hierbij te helpen door het invullen van een korte vragenlijst over dilemma’s en casuïstiek. Het is anoniem en duurt circa 3 minuten. Fijn als je hieraan mee kan helpen.

Ja, ik vul de vragenlijst in

Zie verder de website van Augeo