Het werk van de jeugdarts bij schoolverzuim op een middelbare school

Jeugdarts en arts M+G Jennifer Roseval-Splinter illustreert de rol van de jeugdarts als verbinder. Ze vertelt over haar werk bij schoolverzuim op een middelbare school.

Schoolverzuim

Jongeren gaan naar school voor hun eigen ontwikkeling. Veelvuldig spijbelen, te laat komen of ziekteverzuim hebben op korte en lange termijn impact op hun welbevinden, psychosociale ontwikkeling, gezondheid en toekomst.

Diverse situaties kunnen zich voordoen. Denk aan:

  • Jongeren die een periode veel ziek geweest zijn.
  • Jongeren met chronische (somatische of psychosociale) ziekten of problemen. Ze willen graag naar school en balen als dit niet (voldoende) lukt.
  • Jongeren die niet meer gemotiveerd zijn voor school. Soms blijkt de reden voor verzuim dat de jongere zich richtingloos voelt of het leven niet meer ziet zitten.
  • Jongeren met een moeilijke thuissituatie, zoals mantelzorger zijn, of armoede.
  • Pesten kan een rol spelen.
  • Jongeren die even rust nodig hebben van het naar school gaan, maar nog wel aan onderwijs willen deelnemen.

Jeugdarts

Jennifer: “Ik ga in gesprek met jongeren en hun ouders. Als jeugdarts heb ik een enorm voordeel van mijn sociaal-medische opleiding. Door mijn werk binnen de JGZ heb ik tevens zicht op de ontwikkeling van jongeren, individueel en collectief.”

Op indicatie doet ze lichamelijk onderzoek zoals een ogentest of gehoortest. “Ik kijk altijd op verschillende vlakken: lichamelijk en psychosociaal. Hoe gaat het met de jongere op school, thuis en in de vrije tijd? Mijn doel is dat jongeren zich gehoord en gezien weten en dat ze ondersteuning krijgen, zodat ze weer vooruit kunnen en durven.”

Jennifer werkt daarbij veel samen met anderen, zoals de leerplichtambtenaar, de school, behandelaren, jeugdverpleegkundigen en jongeren maatschappelijk werkers. Ze vertaalt de hulpvraag van de jongere met de input van anderen in adviezen. Waar nodig verwijst ze door voor passende hulp, zoals de kinderarts, huisarts, GGZ, kinderrevalidatie, gynaecoloog, fysiotherapeut of ambulante jeugdhulp. Soms is het al genoeg om bijvoorbeeld het jeugdsportfonds of jongerenwerkers uit de wijk in te zetten. Ook kijkt ze naar de behoeften van de ouders.

Jennifer benadrukt het belang van naar school gaan, ook al voelt een jongere zich niet altijd helemaal lekker. “Thuisblijven levert vaak weinig verbetering op. Er ontstaat vaak isolatie voor jongeren en een verminderd dagritme kunnen de klachten versterken en het welbevinden verminderen. Natuurlijk is een uitzondering (tijdelijk) soms wel nodig.”

Jennifer kijkt ook of er trends zijn op een school. “Als veel jongeren verzuimen door bijvoorbeeld het beleid van de school, dan ga ik samen met de zorgcoördinator van school in gesprek om te kijken wat er anders kan. Op deze wijze helpen we samen alle jongeren op school.”

Naar overzicht voorbeelden