Rapport Brede blik op slachtofferschap seksueel geweld en seksuele uitbuiting

AJN Jeugdartsen

Op 23 augustus heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen het rapport ‘Brede blik op slachtofferschap’ gepubliceerd. De publicatie gaat over een onderzoek naar de achtergronden van slachtoffers van seksuele uitbuiting en seksueel geweld tegen kinderen. De conclusie is dat het voor de bescherming van slachtoffers noodzakelijk is om breder te kijken dan naar het seksueel geweld en de seksuele uitbuiting alleen.

Kenmerken en achtergronden

Het meemaken van seksueel geweld heeft vaak een grote impact op het leven van slachtoffers. Het is belangrijk om niet alleen naar de gevolgen van seksueel geweld te kijken. Om slachtoffers zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het ook noodzakelijk om zicht te hebben op wat er in hun levens speelt voordat zij seksueel geweld of seksuele uitbuiting meemaken.

Het onderzoek brengt persoonlijke factoren en omgevingsfactoren van bij de politie gemelde slachtoffers in kaart en geeft weer hoe deze afwijken van leeftijdsgenoten van wie geen seksueel geweld of seksuele uitbuiting bij de politie is gemeld.

Brede blik is noodzakelijk

De samenhang tussen kwetsbaarheden en het meemaken van seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting is vaak ingewikkeld. Sommige slachtoffers hebben te maken met ingewikkelde en meervoudige problematiek en bij anderen staat het seksueel geweld of de seksuele uitbuiting op zichzelf. Een goed beeld van de verschillende factoren die een rol spelen in het meemaken van seksuele uitbuiting is van belang om slachtoffers tijdig te signaleren en de juiste hulp en bescherming te kunnen bieden. Om seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting aan te pakken is het daarom noodzakelijk om breder te kijken naar deze vormen van geweld alleen.

Lees het volledige rapport Brede+blik+op+slachtofferschap of bekijk de Infographic+Brede+blik+op+slachtofferschap