Jeugdartsen ondersteunen het vaccineren van 12- tot en met 17-jarige jongeren tegen COVID-19

AJN Jeugdartsen

AJN Jeugdartsen Nederland, de wetenschappelijke beroepsvereniging van jeugdartsen in Nederland ondersteunt het advies van de Gezondheidsraad om 12- tot en met 17- jarige jongeren de mogelijkheid te bieden zich te vaccineren tegen COVID-191.

Effectiviteit en individuele bescherming 

De beroepsvereniging is positief over het advies van de Gezondheidsraad en het kabinet om ook gezonde jongeren van 12 tot en met 17 jaar de mogelijkheid te bieden zich te vaccineren tegen COVID-19. De AJN baseert zich daarbij op de resultaten ten aanzien van de effectiviteit van de vaccinatie2. De beroepsvereniging baseert zich ook op het positieve oordeel van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) over het vaccin van BioNTech/Pfizer tegen COVID-19 voor kinderen vanaf 12 jaar3 

Over het algemeen hebben jongeren een relatief mild ziektebeloop wanneer zij COVID-19 doormaken. Maar ook jongeren kunnen ernstig ziek worden van COVID-19 en in het ziekenhuis belanden. Dit kan ook voorkomen bij jongeren zonder een medische voorgeschiedenis4. Er zijn enkele gevallen bekend van jongeren die na verloop van tijd in het COVID-19 ziekteproces een zeer zeldzame ernstige ontstekingsreactie ontwikkelen (MIS-C). Jongeren kunnen ook langdurige klachten ontwikkelen (long COVID). Door jongeren de kans te bieden zich te laten vaccineren hebben zij de mogelijkheid om zich hiertegen te beschermen5 

Daarnaast biedt vaccineren van jongeren ook een perspectief voor die jongeren en gezinnen waarbij gezinsleden door hun kwetsbare gezondheid langdurig thuis hebben gezeten. Een vooruitzicht op het opnieuw weer kunnen deelnemen aan sociale activiteiten.  

Groepsbescherming 

Het beschikbaar maken van vaccinaties voor jongeren heeft een positieve invloed op de groepsbescherming (groepsimmuniteit) van de hele bevolking. Hiermee verlagen we ook de kans dat COVID-19 infecties op scholen blijft rondgaan en weer meer beperkende maatregelen nodig zijn zoals schoolsluiting6.   

Geïnformeerde eigen keuze

Zoals bij alle (medische) handelingen mogen jongeren van 16 en 17 jaar zelfstandig beslissen of ze een vaccinatie tegen COVID-19 krijgen. Bij 12- tot en met 15-jarigen beslissen jongeren en ouders samen. Als de jongere en de ouders het niet eens worden, geeft de mening van de jongere de doorslag.  

Het is belangrijk dat de jongeren zelf een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. Daarom moet er voor hen begrijpelijke en toegankelijke informatie beschikbaar komen en verschillende laagdrempelige opties waar ze met hun vragen terecht kunnen, zowel digitaal of face to face.  

Goed informeren van jongeren en hun ouders en hun de toegang geven tot informatie en eventueel een gesprek op maat is van zeer groot belang om tot een geïnformeerde eigen keuze te komen.  

Zie ook: www.coronavaccinatie.nl/jongeren

1 https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons/documenten/adviezen/2021/06/29/vaccinatie-van-adolescenten-tegen-covid-19

2 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456

3 https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu 

4 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). COPP Studie. https://www.covidkids.nl/scientific-dashboard/. Geraadpleegd: 25 juni 2021.

5 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7023e1-H.pdf

6 Technische briefing Tweede Kamer 22 juni 2021: Presentatie Jaap van Dissel – RIVM. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D24634&did=2021D24634  Geraadpleegd: 22 juni 2021.