Handreiking Vegetarisch en veganistisch voedingspatroon rondom de zwangerschap

AJN Jeugdartsen

De KNOV heeft de handreiking Vegetarisch en veganistisch voedingspatroon rondom de zwangerschap gepubliceerd. Zorgverleners krijgen in dit praktische document handvatten en tools om (aanstaande) zwangere en pas bevallen vrouwen met een vegetarische en veganistisch voedingspatroon te voorzien van passende adviezen.

Voedingstekorten voorkomen

Bij een vegetarisch of veganistisch voedingspatroon is het risico op sommige voedingstekorten hoger dan bij een omnivoor voedingspatroon. Dit kan het risico op maternale of foetale complicaties verhogen. Het is daarom belangrijk om (aanstaande) zwangeren en pas bevallen vrouwen met een dergelijk voedingspatroon aanvullende adviezen rondom voeding en supplementen te geven en te overwegen of er bloedonderzoek gedaan moet worden naar tekorten. Vrouwen met een veganistisch voedingspatroon worden geadviseerd naar een diëtist te gaan.

Multidisciplinaire samenwerking

De handreiking is tot stand gekomen met ZonMw-gelden op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, een diëtiste op persoonlijke titel, cliëntvertegenwoordiging van Moederraad Geboortehart en het Voedingscentrum.

Lees de knov-handreiking vegetarisch en veganistisch voedingspatroon rondom de zwangerschap

Bron: KNOV