AJN is een van de ondertekenaars van de Pledge Preconceptionele Gezondheidszorg

AJN Jeugdartsen

In de pledge wordt door partijen uitgesproken dat het van belang is om vroegtijdig te investeren in de gezondheid en het welzijn van (toekomstige) ouders en hun kinderen.

De centrale vraag ‘Wilt u de komende tijd zwanger worden’ is uitgangspunt om zonder terughoudendheid  het gesprek over een gezonde start van de zwangerschap eerder te voeren en draagt bij aan het eerder in beeld krijgen van (toekomstige) ouders die ondersteuning en zorg nodig hebben. Zo wordt het normaal om over een (komende) zwangerschap na te denken en in gesprek met professionals te gaan. En wordt de kans vergroot dat mentale, sociale of fysieke problemen in het latere leven voorkomen worden. Kortom: preconceptionele gezondheid draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid en geeft (toekomstige) ouders handelingsopties in de preconceptionele fase. Het is dan ook preventie bij uitstek.

Eigen en gedeelde verantwoordelijkheid

De uitdaging is hoe we met elkaar die optimale preconceptionele gezondheid voor alle (toekomstige) ouders met een kinderwens kunnen bevorderen. Over welke uitdagingen hebben we het dan? Bijvoorbeeld over hoe je mensen met minder ontwikkelde gezondheidsvaardigheden of een mindere beheersing van de Nederlandse taal het beste kan bereiken. Maar ook op welke manier je het gesprek aangaat met (toekomstige) ouders die sociale problematiek ervaren, veel stress ervaren of waar sprake is van een andere kwetsbare situatie. Een ander voorbeeld is het gesprek met mogelijke aanstaande ouders die, op latere leeftijd een kindje krijgen, bewust alleenstaand zijn of die stress op het werk en druk om zwanger te worden vanuit de eigen omgeving ervaart.

Zes thema’s

De komende tijd worden de volgende 6 thema’s uitgewerkt:

  • Medische zorgvraag (Komt een vrouw/man bij de dokter)
  • Voorlichting anticonceptie en medicatiegebruik
  • Rol bedrijfsarts bij (risicovolle) werksetting
  • Interconceptionele gezondheidszorg
  • Verbinding medisch en sociaal domein
  • Voorlichting in het reguliere (basis) onderwijs

In de tweede helft van dit jaar wordt per thema een set concrete afspraken opgeleverd. In december 2021 wordt het traject afgesloten met een (bestuurlijke) ronde tafel preconceptionele gezondheid.

Lees hier de complete tekst met de lijst van ondertekenaars.

Van de pledge is een visuele samenvatting gemaakt en een digitale ansichtkaart.

Bron: Kennisnetgeboortezorg