Home > Nieuws > Nieuws vak > Kinderbescherming(-smaatregelen) rond de geboorte: protocol

Met ondersteuning van een ZonMW subsidie en in samenwerking met het Amsterdam UMC, locatie AMC, hebben onderzoekers van TNO Child Health gewerkt aan een project om de samenwerking bij de voorbereiding en uitvoering van kinderbescherming(-smaatregelen) rond de geboorte te optimaliseren.

Een (voorlopige) ondertoezichtstelling (OTS) tijdens de zwangerschap of een uithuisplaatsing (MUHP) direct bij de geboorte zijn ingrijpende beslissingen die traumatisch kunnen zijn voor vrouwen en hun naasten. Ook op betrokken zorgverleners en professionals hebben deze situaties een flinke impact. In dergelijke situaties is een goede samenwerking tussen verloskundige zorgverleners en de professionals uit het sociale- en kinderbeschermingsdomein daarom cruciaal. Het doel van het project was deze samenwerking te onderzoeken en te verbeteren. 

Het resultaat van het project: het Samenwerkingsprotocol Kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte beschrijft de uitgangspunten, concrete handelwijze en praktische afspraken die gelden bij het voorbereiden en uitvoeren van een kinderbeschermingsmaatregel rond de geboorte. Onderdeel van dit protocol is het draaiboek dat voor iedere zwangere die te maken krijgt met een dergelijke maatregel, wordt ingevuld en bijgehouden.