Home > Agenda > AJN Regionale bijeenkomsten > Food for future thoughts: Een duurzame advisering in de JGZ – online
03 maart, 2022
van: 19.00 tot: 22.00
Online,

Voor het wetenschappelijk deel van de ALV Noord Hollandzijn een drietal sprekers uitgenodigd die ieder vanuit hun eigen expertise je gaan informeren met betrekking tot voeding’.

Spreker Yvonne van der Pol, sportdiëtist: Voeding en leefstijl zijn belangrijke bespreek
onderwerpen in de JGZ spreekkamer. De informatie met betrekking tot voeding is onderhevig aan wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Covid-19 en de vooral de lockdowns hebben een enorme negatieve invloed op onze sportieve activiteiten. En als we weer mogen sporten, hoe krijgen wij en vooral de adolescenten hun sport- en voedingsgewoonten (weer) in balans?

Spreker Claudia van der Born, arts M&G: Onze maatschappij moet duurzamer worden. Een van de te zetten stappen is duurzamere, meer plantaardige voeding. Claudia van der Born heeft
onderzoek gedaan naar de implementatie van het advies ‘meer plantaardig, minder vlees’ en zal vertellen over de mogelijke toepassing in de JGZ praktijk.

Spreker Annet Pluister, kinderdiëtist: Jonge ouders veranderen zo veel als mogelijk mee met de verduurzaming. In de JGZ praktijk is dit terug te vinden in de voedingsvragen. Als praktiserend diëtist en voorzitter van de Vakgroep Kindervoeding is Annet Pluister gewend om voedingstheorie en de JGZ praktijk met elkaar te verbinden. Zij zal ingaan op het opgroeien met een vegan leefstijl in de baby-/peuter-/ kleuter leeftijd, ook in de relatie tot de eigen visie van de JGZ-professional.

Accreditatie is aangevraagd

Zie hier de uitnodiging met het programma:20220119-uitnodiging-alv-3-maart-2022