Home > AJN > Commissies > Oranjewoud Commissie

Achtergrond

De Oranjewoud Conferentie voor 2020 is afgelast.

De Oranjewoudcommissie organiseert een jaarlijks terugkerende, tweedaagse, wetenschappelijk hoogstaande nascholing voor jeugdartsen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg.

Een hoog wetenschappelijk niveau wordt bereikt door de keuze van de sprekers, doorgaans afkomstig van Academische Ziekenhuizen of specialisten op een bepaald inhoudelijk onderwerp. De Journalclub waarbij een wetenschappelijk artikel geanalyseerd wordt en het Lagerhuis waarbij gedebatteerd wordt, zijn een vast onderdeel van de Oranjewoud Conferentie. Diepgang wordt nagestreefd door de interactieve opzet van de conferentie en het beperken van het aantal deelnemers (maximaal 50).

Contact: oranjewoud@ajnjeugdartsen.nl

De organisatiecommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Jet van der Jagt
  • Inge Tissen
  • Annemiek van Woudenberg