Zorgstandaard traumatisch hersenletsel 0 t/m 26 jaar

AJN Jeugdartsen
De infographic is verschenen. Eind september komt de definitieve versie online beschikbaar bij Hersen Alliantie. De zorgstandaard beschrijft welke zorg geboden moet worden op welk moment en op welke wijze voor de leeftijd van 0 t/m 26 jaar. In de zorgstandaard staat niet wie de zorg levert. De infographic heeft als doel te ondersteunen in het denken aan en herkennen van (late) gevolgen na licht THL en wat te doen bij vermoeden van traumatisch hersenletsel.

Vijfjaarlijkse update

Het updaten en implementeren van de zorgstandaard  is een project dat onder eigenaarschap van de Hersenletsel Alliantie wordt uitgevoerd. De Hersenstichting is financier van dit project. De zorgstandaard krijgt vijf jaar na verschijnen een update, die in alle regio’s van Nederland geïmplementeerd kan worden voor professionals in de zorg. Het project is gestart in september 2021 en loopt tot en met september 2023. Het updaten en implementeren van de zorgstandaard  is een project dat onder eigenaarschap van de Hersenletsel Alliantie wordt uitgevoerd. De Hersenstichting is financier van dit project.

Jeugdartsen pilot

Naast de actualisatie van de standaard, is een doel een landelijk implementatieplan op te leveren. Er is gekozen voor het implementatieplan een pilot-implementatie uit te voeren, gericht op de jeugdartsen. Samen met vier jeugdartsen uit verschillende regio’s is gekeken naar de wijze waarop informatie uit de zorgstandaard aan jeugdartsen binnen de jeugdgezondheidszorg kan worden aangeboden, zodanig dat het kan worden toegepast in het dagelijks werk.