Zorg voor Jeugd: Platform Vakmanschap

AJN Jeugdartsen

Het Platform Vakmanschap, van en voor jeugdprofessionals, is er om de zorg en ondersteuning aan ouders, kinderen jongeren te verbeteren. Het platform faciliteert het leren doordat professionals elkaar ontmoeten, door ze praktische handvatten te bieden en door ze een podium te bieden voor hun ideeën.

Het platform bestaat uit een online vindplek, een online community en de Agenda Vakmanschap met de belangrijkste vraagstukken van professionals.