Zorg voor jeugd: Handreiking informele steun

AJN Jeugdartsen

In de reeks producten die door de samenwerkende beroepsverenigingen zijn ontwikkeld in het kader van het programma Zorg voor de jeugd is als laatste verschenen: de Handreiking informele steun.
Ondersteuning vanuit het informele netwerk is volgens het werkveld een van de belangrijkste beschermende factoren voor veilig opgroeien. Professionals in de jeugdhulp, (geestelijke) jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming hebben een taak waar het gaat om het in kaart brengen van het netwerk, en van het versterken van die steun waar mogelijk.
Naar aanleiding van het verschijnen van deze handreiking houdt NVO op 14 en 28 juni twee gratis webinars – van 12.30 tot 13.30 uur.