ZonMW Thema Digitalisering

AJN Jeugdartsen

Digitalisering in de JGZ ondersteunt zowel ouders als professionals om zorg op verschillende wijzen, plaatsen en momenten te kunnen aanbieden en ontvangen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via digitale dossiers, ouderportalen, apps en online platforms. Zo biedt de JGZ ouders en hun kinderen ondersteuning op maat.

De professional vindt ondersteuning doordat data gekoppeld en geïntegreerd kunnen worden in digitale dossiers. Het is daarbij belangrijk dat zoveel mogelijk kennis over digitale innovaties wordt gedeeld en applicaties vrij beschikbaar zijn. Door gezamenlijk optrekken wordt er meer impact gegenereerd.

Op de ZonMW pagina over digitaliseren vind je veel informatie verzameld over bijvoorbeeld:
– e-learnings maken
– ouders voorlichten via een app
– e-health ondersteuning van ouders
– digitalisering om samenwerking te verbeteren
– ondersteuning van jongeren door middel van e-health

Meer informatie en tips: ZonMW