Zelfscan en Netwerkkaart Kansrijke Start

AJN Jeugdartsen

Vanuit het landelijk programma Kansrijke Start zijn 2 nieuwe publicaties ontwikkeld. Een Zelfscan Kansrijke start. Deze is bedoeld voor professionals en teams die actief zijn in de eerste 1000 dagen van een kind. En een Netwerkkaart Kansrijke Start, bedoeld om met ouders in gesprek te gaan over hun netwerk.

Zelfscan Kansrijke Start

Deze ‘zelfscan’ is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de vaardigheden die van belang zijn om juist ook de (aanstaande) gezinnen met een verhoogde kwetsbaarheid goed te bereiken en ondersteunen. De zelfscan is gebaseerd op basis van ervaringen van ouders, professionals en experts. Met de zelfscan kun je jezelf scoren op de vaardigheden die van belang zijn en vind je praktische tips en suggesties om jezelf op je aandachtpunten te ontwikkelen. De zelfscan is ook geschikt om als team in te vullen en te bespreken.

Netwerkkaart Kansrijke Start

Een steunend netwerk is van groot belang. Een netwerkkaart is een hulpmiddel om het netwerk van (aanstaande) ouders in beeld te krijgen. Het gaat zowel om steun mensen uit hun eigen netwerk als betrokken professionals. Hier vind je een handleiding om samen het netwerk te tekenen. Inclusief een stappenplan met de titel ‘Je hoeft het niet alleen te doen’.

Bron: Pharos