Winnaars inzendingen EUSUHM

AJN Jeugdartsen

Allereerst hartelijk dank voor de mooie, inspirerende inzendingen. De passie voor de JGZ en de wens om met nieuwe initiatieven en ontwikkelingen meer uit ons vak te halen, voor kinderen en ouders, is in alle inzendingen terug te lezen.

Vrijdag 20 mei heeft de loting onder de 12 inzendingen voor de AJN-prijs voor deelname aan het EUSUHM 2022 in Split plaatsgevonden.

De winnaars zijn:

Anne-Marie Alberse: met de training en bureaulegger gespreksvoering seksuele ontwikkeling;
Marije Pfeyffer: met het essay ‘Wij uit Beekdaelen’ voor de aanpak laaggeletterdheid;
Marielle Zaanen-Bink: met het voorstel voor een NSPOH-scholing Kinderen met (prik)angst voor vaccinatie.

Van harte gefeliciteerd! De prijswinnaars kunnen de vraag om hun inzending breder te delen verwachten. Dat kan bijvoorbeeld door het leveren van een bijdrage aan een AJN-dag en/of een interview voor de nieuwsbrief of ledenmagazine JA!.

Podium voor alle inzenders!

Niet alleen de inzendingen van de winnaars verdienen een podium. Ook de andere kandidaten bieden we graag die mogelijkheid. Laat ons weten of je daar gebruik van wil maken en hoe we je vanuit AJN verder kunnen ondersteunen in het bieden en pakken van je podium. Het betreft de inzendingen van: Annemarie de Boer, Claudia van der Born, Ester Rijks, Hanneke Bonekamp, Linsey Dik, Liza Toemen, Maarten Remmers, Madelon Meijer en Mieke Peters.

Degenen die niet in de prijzen zijn gevallen, maar wiens abstract is geaccepteerd voor een posterpresentatie, lezing of workshop op het EUSUHM in Split, komen in aanmerking voor een vergoeding van een deel van gemaakte kosten: Reglement.

Anneke Witt & Afke Lukkes, landelijk bestuur AJN Jeugdartsen Nederland