Werkwijzen extra contactmoment adolescenten

AJN Jeugdartsen

Sinds 2013 is er een extra contactmoment voor adolescenten (ECA), om de gezondheid en het gezond gedrag van jongeren vanaf 14 jaar te bevorderen. Er is geen standaardaanpak voor dit contactmoment; het ECA kan naar eigen inzicht worden ingericht door gemeenten en JGZorganisaties. Zo kan de JGZ inspelen op specifieke situaties en behoeften.

De keuzekaart “In gesprek over gezondheid” is bedoeld voor de jeugdgezondheidszorg en bespreekt 3 varianten van het ECA: M@ZL, Jij en je gezondheid, en Gezond leven, check het even. In dit praktische overzicht lees je wat de werkwijzen inhouden, wanneer en hoe ze gebruikt kunnen worden en wat ze opleveren.

Lees hier de keuzekaart.

Bron: ZonMW