Werkwijzebeschrijving integraal specialistisch samenwerken

AJN Jeugdartsen

Integraal samenwerken met een uitdagende doelgroep is in de praktijk vaak lastig. Om professionals te helpen, ontwikkelden de Academische werkplaats Risicojeugd, de Werkplaats SAMEN en jeugdonderzoekers een beschrijving van een integrale werkwijze.

Passende zorg

Gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek op verschillende levensgebieden zijn gebaat bij integrale hulpverlening, om hen tijdig en passend te ondersteunen. Door het hele land ontstaan integraal specialistische initiatieven in de vorm van multidisciplinaire teams, om zo dichtbij huis, de best passende zorg voor gezinnen te organiseren en bijvoorbeeld uithuisplaatsing te voorkomen. In deze teams werken professionals vanuit verschillende specialistische zorgorganisaties – zoals specialistische jeugd- en volwassenen GGZ, specialistische jeugd- en opvoedhulp en zorg voor jeugd en volwassenen met een verstandelijke beperking (LVB) – met elkaar samen, waardoor ze een breed scala aan expertise kunnen inzetten.

Werkwijzebeschrijving

In het project de specialist dichterbij?! volgden wij vijf integraal specialistische teams. Het doel van het project was om elementen van een integraal specialistische werkwijze in kaart te brengen. De bevindingen staan beschreven in deze werkwijzebeschrijving, bedoeld voor professionals, managers van zorgorganisaties en beleidsmakers. Met de resultaten kunnen zij handen en voeten geven aan een integraal specialistische werkwijze, en zo gezinnen met meervoudige en langdurige problemen passend ondersteunen. Bron: ZonMw