Werkgroep mondzorg

Wie wil namens AJN deelnemen aan de werkgroep Mondzorg?

TNO werkt momenteel aan 2 richtlijnmodules voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ), met als onderwerp ‘Mondzorg’. Bij dit project is de inbreng van diverse expertises cruciaal. Via deze mail willen wij je uitnodigen om (als vertegenwoordiger van het AJN) deel te nemen aan de nieuw op te richten werkgroep die deze modules gaat ontwikkelen.

Achtergrond

De JGZ heeft inmiddels 35 richtlijnen. Om jeugdigen de beste zorg te kunnen geven is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de actuele stand van zaken uit onderzoek en praktijk.
In dit project willen we de mondgezondheid van 0-18 jarigen verbeteren door:
de samenwerking tussen de JGZ en mondzorgverleners te versterken. Hiervoor willen we:

– inzicht geven in belangrijke – praktische en randvoorwaardelijke aspecten van deze samenwerking.
– 2 nieuwe JGZ richtlijnmodules rondom het thema mondzorg te ontwikkelen. Deze modules vervangen de handleiding “Aandachtspunten Preventieve Mondzorg 0-19 jaar voor de Jeugdgezondheidszorg” uit 2005.

Uitvoering

In dit project vergaren we kennis door systematisch literatuuronderzoek en door het verzamelen van cliëntervaring, professionele praktijkervaring, ‘best-practices’ en ‘expert-opinion’. Middels consensusvorming formuleren we aanbevelingen.
Benodigde inzet
Naar schatting is de gevraagde tijdsinvestering ongeveer 3-4x een werkgroep bijeenkomst (circa 2-2,5 uur per keer) en het meelezen met documenten. Hiervoor zijn vacatiegelden beschikbaar. De looptijd van het project is 1,5 jaar.
De eerste bijeenkomst zou plaatsvinden in september/oktober 2023 naar waarschijnlijkheid in Utrecht (in overleg).

Graag reactie voor 30/8 naar secreariaat@ajnjeugdartsen.nl