Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen

AJN Jeugdartsen

70% van de aandachtsfunctionarissen die werken met de meldcode kindermishandeling vinden het heel moeilijk daarover in gesprek te gaan met ouders in nieuwkomersgezinnen. 56% van de aandachtsfunctionarissen geeft aan dat het signaleren van kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen (veel) moeilijker is dan bij andere gezinnen. 

Dat blijkt uit ons verkennend onderzoek ‘Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen?’ onder 225 aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze professionals werken binnen de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs en Veilig Thuis. De geïnterviewde aandachtsfunctionarissen schatten in dat hun collega’s in de organisatie het uitvoeren van de stappen in de meldcode kindermishandeling nóg lastiger vinden.

Gebrek aan kennis en ervaring met verschillende culturen

Uit het onderzoek blijkt een grote handelingsverlegenheid bij de professionals. Zelf zeggen zij dat dat komt door een gebrek aan kennis en ervaring met verschillende culturen. Ze vinden het daardoor lastig om signalen van kindermishandeling te objectiveren. Of ze zijn bang dat ze overhaaste conclusies trekken op basis van vooroordelen.

Taalbarrière en gebrek aan tijd

Daarnaast helpt een taalbarrière niet en ervaren professionals een gebrek aan tijd om de meldcode ook bij nieuwkomersgezinnen zorgvuldig uit te voeren. Tot slot ontbreekt er – zo stellen de professionals – vaak een vertrouwensrelatie met de ouders. Dat maakt het lastig om laagdrempelig met die ouders in gesprek te gaan wanneer er bepaalde zorgen zijn.

Aanbevelingen

Pharos doet een aantal aanbevelingen die organisaties, professionals en aandachtsfunctionarissen helpen de stappen van de meldcode ook in nieuwkomersgezinnen goed te doorlopen. Daarnaast helpt het als nieuwkomers beter worden geïnformeerd over jeugd- en opvoedhulp in Nederland. Zo kun je hun eventuele wantrouwen ten aanzien van overheidsinstanties wegnemen. Ouders moeten ook ondersteuning krijgen bij het opvoeden tussen twee culturen.

Download hier het rapport

Bron: Pharos