Week tegen de Kindermishandeling

AJN Jeugdartsen

‘Praat met elkaar’. Dat is het thema van de 10de editie van de Week tegen Kindermishandeling van 14 – 20 november 2022. In Nederland worden naar schatting minimaal tussen de 90.000 en 127.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt en zijn er nog tientallen kinderen die sterven door kindermishandeling. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. De Week zorgt voor extra aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat maakt het een goed vehikel voor professionals om het thema op de werkvloer bespreekbaar en onder de aandacht te brengen.

Praten over kindermishandeling kan moeilijk zijn. Soms weet je als professional niet hoe je het gesprek moet aanvliegen, is er twijfel of je het wel goed ziet of denk je dat jij het allemaal zelf hoort te weten. Ook lijkt er nooit een juist moment te zijn om het gesprek erover te beginnen.

Tegelijkertijd zien we dat praten het verschil maakt. Voor kinderen én ouders, voor collega´s en voor de professionals zelf.

Verhalen, tools en activiteiten

Om professionals handvatten te bieden hoe het gesprek aan te gaan over kindermishandeling worden er op de campagnewebsite verhalen van andere professionals en tools gedeeld. Ook kun je deelnemen aan activiteiten die tijdens en in het kader van de Week tegen Kindermishandeling plaatsvinden.

Campagnemateriaal

Kindermishandeling. Je begint er niet makkelijk over. Misschien twijfel je. Zie je het wel goed? Of je denkt dat je als professional toch echt zelf zou moeten weten wat je kunt en moet doen. Terwijl je samen juist het verschil kunt maken. Daarom willen we dat zo veel mogelijk professionals weten hoe belangrijk het is om te praten over kindermishandeling. En om die boodschap breed te verspreiden onder alle betrokkenen, is al het campagnemateriaal van de Week tegen kindermishandeling voor iedereen beschikbaar op de site. Download het en ga in gesprek!

Organisatoren

De Week tegen Kindermishandeling wordt mede georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met Movisie, het Nederlands Jeugd instituut (NJi), Veilig Thuis, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Raad voor de Kinderbescherming.

Kijk voor meer informatie op de site van de Week tegen de Kindermishandeling

Lees in het kader van de Week tegen Kindermishandeling ook het online magazine van ZonMW en Augeo over kindermishandeling met als coverline ‘Nieuwe inzichten, betere resultaten’. In deze uitgave worden een aantal wetenschappelijke onderzoeken belicht, stuk voor stuk relevant voor iedereen die met kinderen werkt. Geen wetenschappelijke taal, maar toegankelijke artikelen.