Website 1001-kritieke dagen

AJN Jeugdartsen

De periode van conceptie tot en met het tweede jaar van een kind duurt ongeveer 1001 dagen. Deze eerste levensfase vormt de basis voor gezondheid en een kansrijke start op lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied. 1001 Kritieke Dagen stelt de relatie tussen kind, ouder en omgeving centraal. Vele factoren zijn van invloed op deze relatie, en beïnvloeden elkaar over en weer.

Vier kernbegrippen spelen daarbij een rol: brein, regulatie, relaties en stress

Deze website bundelt kennis en expertise over de kernbegrippen. De website is primair gericht op professionals, maar is ook interessant voor opleiders, beleidsmakers en andere belangstellenden.

In de kennisbank van de website 1001 Kritieke Dagen zijn (wetenschappelijke) artikelen, filmpjes, animaties en documenten opgenomen, ingedeeld naar de 4 kernbegrippen.

De website is een initiatief van het NIP, de DAIMH, Babywerk en de NVO.