Wanneer begint een baby menselijk gedrag te begrijpen?

AJN Jeugdartsen

Groot verschil in hersenactiviteit tussen baby’s van 5 en van 10 maanden.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen gedurende het eerste levensjaar van een kind is de vorming van sociaal gedrag. Maar hoe verloopt deze cruciale sociale ontwikkeling bij baby’s? Jeugdonderzoeker aan de Universiteit Utrecht Bauke van der Velde  concludeert in zijn artikel The emergence of a theta social brain network during infancy , recentelijk verschenen in tijdschrift NeuroImage, dat er in de ontwikkeling van het babybrein als eerste wordt gefocust op het verwerken van sociale prikkels.

Van der Velde, als promovendus verbonden aan het Youth-onderzoek, onderzocht de hersenprocessen bij een groep van niet minder dan 850 baby’s. De baby’s waren 5 of 10 maanden oud. Van der Velde, bijgestaan door Utrechtse collega-onderzoekers, liet de baby’s twee verschillende video’s zien. Op de ene verscheen een persoon die een kinderliedje zong, op de andere video was bewegend speelgoed te zien. Tijdens het kijken hadden de baby’s een soort badmutsje met elektrodes op (EEG), zodat de onderzoekers de hersenprocessen konden zien.

Vooral visueel

De Utrechtse promovendus concludeert in zijn artikel dat er bij baby’s van 5 maanden vooral achter in de hersenen veel informatie-uitwisseling plaatsvindt. Van der Velde: “Dit is het gedeelte waar visuele informatie wordt verwerkt: de visuele schors. Dat betekent dat de hersenen vooral zijn gericht op de analyse van het beeldmateriaal. Er is bij baby’s van 5 maanden oud weinig communicatie tussen de sociale hersengebieden. Die gebieden liggen aan de zij- en voorkant van de hersenen.”

Intensieve communicatie

Bij baby’s van 10 maanden oud ziet het plaatje van hersenactiviteit er al heel anders uit: dan blijkt er intensieve communicatie tussen de hersengebieden te zijn. Van der Velde: “Die sterk toegenomen communicatie tussen de hersengebieden is vooral te zien bij het analyseren van verschillende aspecten van sociale informatie. Dat betekent dat baby’s van 10 maanden oud video’s met mensen anders gaan verwerken. We denken dat dit komt door het sociale karakter ervan.”

Mensen begrijpen

Met zijn onderzoek toont Van der Velde aan dat er bij baby’s, in slechts enkele maanden tijd, hersengebieden zo goed gaan samenwerken, dat de baby in staat wordt gesteld om menselijk gedrag te begrijpen. Van der Velde: “Deze ontwikkeling in het babybrein is belangrijk voor baby’s die opgroeien in een omgeving waarin mensen voortdurend veel en complexe signalen naar elkaar zenden. Het babybrein wordt in deze periode dus klaargestoomd voor de maatschappij.”

Bron: Universiteit Utrecht