Voorlopige cijfers deelname Rijksvaccinatieprogramma

AJN Jeugdartsen

Tenminste 90 procent van de baby’s heeft volgens de registratie van het RIVM een vaccinatie gehad tegen bof, mazelen en rodehond (BMR-vaccinatie). Ook is bij zo’n 93 procent van de baby’s een vaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP()-vaccinatie) geregistreerd.

Voor de HPV(humaan papillomavirus)-vaccinatie zijn in 2022 voor het eerst jongens uitgenodigd. Volgens de registratie heeft tot nu toe ruim 50 procent van de jongens een eerste HPV-vaccinatie gehaald. Voor meisjes is dit ruim 60 procent. Voor meisjes geboren in 2006 is de deelname inmiddels toegenomen tot 75 procent.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het RIVM van januari 2023 over de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma. Ten opzichte van vorig jaar lijken de cijfers iets lager. Hoeveel lager is echter niet precies vast te stellen. Vanwege een nieuwe manier van registreren kunnen namelijk niet alle vaccinaties worden meegeteld.

Anonieme vaccinaties

De cijfers gaan over de vaccinaties die volledig zijn geregistreerd. Vanaf 1 januari 2022 wordt aan ouders en/of de jongere zelf toestemming gevraagd voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens mét persoonsgegevens tussen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ(Jeugdgezondheidszorg)) en het RIVM. Als hiervoor geen toestemming wordt gegeven of de toestemming wordt niet op de juiste wijze geregistreerd, ontvangt het RIVM de vaccinatiegegevens anoniem. Dit geldt voor 5% van alle RVP(Rijksvaccinatie programma)-vaccinaties die in 2022 zijn gegeven.

In juni verschijnt het jaarlijkse rapport met de uiteindelijke cijfers over de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma

Meer lezen: RIVM