Versteviging samenwerking SBJ

AJN Jeugdartsen

Elf beroepsverenigingen – waaronder AJN Jeugdartsen Nederland – werkzaam in de zorg en/of hulp voor jeugdigen, zetten hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst Deze Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) presenteerde ook een nieuw logo.

Het samenwerken als beroepsverenigingen is waardevol voor het jeugdveld in brede zin, van preventie en lichte ondersteuning tot specialistische hulp en in verbinding met verschillende domeinen zoals jeugdgezondheidszorg, onderwijs en de ggz.

In de toekomst wil het samenwerkingsverband van beroepsverenigingen gezamenlijk blijven bijdragen aan diverse maatschappelijke opgaven en thema’s, zoals de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 die nu ter consultatie bij de achterban voor ligt. De rol die professionals krijgen in deze agenda en de investeringen op het gebied van kwaliteit en blijvend leren, zijn niet eerder zo expliciet in een hervormingstraject opgenomen.