Vernieuwde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

AJN Jeugdartsen

Op 20 november 2023 is de herziene versie van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd en in werking getreden, ter vervanging van de versie uit 2018. De meldcode is op een aantal punten aangepast. Met deze aanpassingen komt de KNMG aan de wensen van hun achterban tegemoet om de meldcode op een aantal punten te verduidelijken, de structuur te verbeteren en een toegankelijke digitale versie beschikbaar te stellen.

Kindermishandeling en/of huiselijk geweld vindt vaak plaats achter gesloten deuren. Dit maakt het lastig om de signalen ervan te herkennen en aan te pakken. Zowel betrokkenen als omstanders, inclusief artsen, ervaren vaak gevoelens van machteloosheid en onzekerheid. De KNMG-meldcode biedt artsen ondersteuning bij het herkennen van deze signalen en de verschillende onderdelen van de meldcode helpen bij het zorgvuldig overwegen van een juiste aanpak. Daarmee is de meldcode ook de professionele norm waar artsen aan moeten voldoen.

Belangrijkste wijzigingen

1. De belangrijkste wijziging is de vervanging van de artikelen 6, 7, 8 (informatieverstrekking aan Veilig Thuis, gezinsvoogd en Raad voor de Kinderbescherming) en 9 (informatieverstrekking aan justitie/politie door twee nieuwe stappenplannen. De herziene KNMG-meldcode omvat nu in totaal 3 stappenplannen:

Stappenplan 1: (vermoeden van) Kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Stappenplan 2: Informatieverstrekking op verzoek van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming of Gecertificeerde Instelling.
Stappenplan 3: Informatieverstrekking op verzoek van politie/justitie.

2. In stap 2 van het stappenplan (vermoeden van) Kindermishandeling en huiselijk geweld is het anoniem advies vragen aan een of meerdere collega’s verplicht gesteld. Dit gold al voor het anoniem advies vragen aan Veilig Thuis.

3. In de herziene versie wordt meer aandacht besteed aan de toepassing van de meldcode in de geestelijke gezondheidszorg en de sector verstandelijk gehandicapten.

4. De structuur en weergave van de meldcode is verduidelijkt, praktischer ingedeeld en is voortaan op een toegankelijke digitale wijze beschikbaar. Wel is het nog steeds mogelijk om deze versie te printen.

Bekijk de meldcode
Bekijk het dossier Kindermishandeling en huiselijk geweld (KNMG)

Bron: KNMG