Verband tussen pestgedrag en later middelengebruik

AJN Jeugdartsen

Kinderen en jongeren die pesten, hebben een groter risico om te roken, te drinken en drugs te gebruiken in hun latere leven dan niet-pestende leeftijdgenoten. Dat blijkt uit een meta-analyse van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Uit de analyse komt ook naar voren dat degenen die al op jongere leeftijd pesten, een wat groter risico lopen om later in het leven te gaan roken en drinken dan diegenen die op latere leeftijd beginnen met pesten.

Niet alleen drugs, maar ook alcohol en tabak

Op basis van eerdere meta-analyses was al bekend dat kinderen en jongeren die pesten een groter risico hebben op drugsgebruik. Het huidige onderzoek is een aanvulling op eerdere studies en laat aan de hand van meer recente data zien dat dit niet alleen geldt voor het gebruik van drugs, maar ook voor alcohol en tabak.

Implicaties

Hoewel de gevonden effecten klein zijn, blijkt uit andere studies dat pestgedrag ook gelinkt is aan andere negatieve uitkomsten, zoals criminaliteit. Een verhoogd risico op meerdere negatieve uitkomsten kan voor kinderen en tieners die pesten een serieus probleem vormen. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of het pestgedrag kan worden gezien als oorzaak van middelengebruik of dat andere verklaringen een rol spelen.

Publicatie in tijdschrift Pediatrics

Onderzoekers Charlotte Vrijen, Maria Wiertsema, Mégane Alice Ackermans, Rozemarijn van der Ploeg en Tina Kretschmer van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG presenteren hun bevindingen in het artikel ‘Childhood and Adolescent Bullying Perpetration and Later Substance Use: A Meta-Analysis’. Het is online gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Pediatrics.

Bron: RUG