Veel te winnen door vroege signalering depressie na de bevalling

AJN Jeugdartsen

Een depressie na de bevalling komt bij ongeveer 1 op de 10 vrouwen voor. Zo’n depressie heeft veel impact op de moeder, maar kan ook gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. Het is daarom belangrijk om een mogelijke depressie in een vroeg stadium te signaleren.

Voor net bevallen moeders is het vaak niet makkelijk om te praten over hun depressieve klachten, en ook zorgprofessionals signaleren dergelijke depressies vaak niet. UT-promovenda en jeugdarts Angarath van der Zee deed onderzoek naar verbetering van deze signalering door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Van der Zee: “Mijn onderzoek wijst uit dat er veel te winnen valt door vroegtijdige signalering door de JGZ. Het aantal moeders dat 9 maanden na de geboorte van haar kind een depressie heeft, is tot een derde afgenomen.”

Van der Zee geeft aan dat meer dan 95% van de moeders het consultatiebureau meerdere keren bezoekt met hun kind in het eerste levensjaar. Dit biedt een uitgelezen kans om een depressie vroeg op te sporen. Daarbij komt dat er een betrouwbare korte vragenlijst beschikbaar is, de Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), die de JGZ zou kunnen gebruiken om te screenen op een depressie.