Home > Vakinhoudelijk > Richtlijnen JGZ
Snel naar de richtlijnen:
NCJ
NVK
NHG

Richtlijnen

De jeugdgezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Deze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen in de JGZ.

Wat is een JGZ richtlijn?

JGZ richtlijnen zijn landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor jeugdigen en hun ouders. Ze bieden jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten JGZ en doktersassistenten ondersteuning bij de besluitvorming.

De aanbevelingen in de richtlijnen worden zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd (evidence based). Het gaat om tijdsgebonden documenten.

Waar vindt u richtlijnen voor jeugdgezondheidszorg van belang?

 1. Op de website van het Nederlands Centrum Jeugd (NCJ) vindt u de laatste versie van de JGZ-Richtlijnen op alfabet
 2. Handreikingen JGZ, te vinden op de website van het NCJ in het overzicht landelijke documenten
 3. In samenwerking met huisartsen (LHV en NHG) is de handreiking samenwerking huisarts JGZ ontwikkeld. Hierin wordt onder andere beschreven waar de zorg van huisartsen en de jeugdartsen elkaar raken en aanvullen en afspraken bij verwijzen. Daarnaast worden gezamenlijke LESA’s ontwikkeld. Een LESA heeft tot doel landelijke uitgangspunten te formuleren voor het maken van werkafspraken in de regio. De LESA sluit aan bij bestaande richtlijnen van de beroepsgroepen, voor de huisartsen zijn dit de NHG standaarden, voor de jeugdartsen de JGZ-richtlijnen. LESA’s zijn verkorte afleidingen van de bestaande richtlijnen of samenwerkingsafspraken tussen huisartsen met andere werkers in de eerste lijn. De LESA’s zijn te vinden op de website van de NHG. Er zijn 31 LESA’s opgesteld waarvan 5 specifiek gelinkt zijn met de JGZ:
  • LESA Visuele stoornissen
  • LESA dysplastische heupontwikkeling
  • LESA kleine lichaamslengte
  • LESA enuresis nocturna
  • LESA kindermishandeling
 4. Richtlijnen met of door de Kinderartsen(NVK) ontwikkeld
 5. Huisartsenstandaarden NHG

Sinds 2012 zijn via de JGZ-academie e-learningmodules van een aantal richtlijnen beschikbaar, ontwikkeld met financiële steun van ZonMw.