Oekraïense vluchtelingen

Op 24 februari 2022 viel het Russische leger Oekraïne binnen en begon de oorlog die nog altijd voortduurt. Hierdoor kwam een grote vluchtelingengroep opgang vanuit Oekraïne naar  Europa, waaronder Nederland. Hun vooruitzichten op een snelle terugkeer zijn onzeker door aanhoudend geweld, gevechten, onveiligheid en verwoesting in hun woonplaatsen. 

Mensen uit Oekraïne verblijven visumvrij in Nederland. Hierdoor vallen ze voor opvang en begeleiding onder de gemeente en niet onder de zorg van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

Handige hulpmiddelen voor professionals

De Handreiking uit 2017 is een aanvulling op de reguliere werkwijze, kennis en vaardigheden van de JGZ-professional. De handreiking biedt goede ondersteuning aan JGZ-professionals die te maken hebben met de zorg voor de huidige vluchtelingenstroom.

De werkgroep Vluchtelingen van de AJN heeft samen met V&VN jeugd Maatschappij en Gezondheid een oplegger gemaakt voor de bovengenoemde handreiking met betrekking tot de Oekraïense situatie die je als JGZ professional kan gebruiken.
Deze oplegger geeft ook voor collega professionals en organisaties een beeld van wat de JGZ kan betekenen voor deze gezinnen en hoe we elkaar hier kunnen vinden en ondersteunen.

Een Oekraïense/Nederlandse vragenlijst ter ondersteuning van de intake JGZ bij de Oekraïense gezinnen. De vragenlijst is ontwikkeld samen met een Oekraïense moeder/professional. De vragenlijst kan vooraf aan de ouders/jongeren verstrekt worden en kan vergezeld worden van een informatiefolder over de JGZ. In Oekraïne zijn zij niet bekend met onze vorm van publieke gezondheid voor jeugd.

Tolken en vergoeding

Er is een regeling voor de vergoeding van professionele tolken door de overheid voor Oekraïense vluchtelingen. Huisartsen kunnen gebruikmaken van Globaltalks. Overige zorgverleners, waaronder JGZ-professionals, kunnen kosteloos een tolk voor Oekraïense vluchtelingen inzetten via Livewords/Acolad.
Voor instructie zie Werkwijze Overige Basiszorg Oekraïense Ontheemden.
Daarnaast is er ook een Beslisboom Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg.

Voor tips bij het inzetten van een tolk zie Tolken voor GGD’en en JGZ-organisaties

Zet nooit een kind in als tolk!

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met het secretariaat@ajnjeugdartsen.nl of de werkgroep vluchtelingen: vluchtelingen@ajnjeugdartsen.nl.