Update landelijk bestuur over toename mazelen en kinkhoest

AJN Jeugdartsen

De toename van de incidentie van mazelen en kinkhoest in combinatie met de dalende vaccinatiegraad baart ons jeugdartsen veel zorgen. Daarom zetten we ons in om nog meer het open gesprek aan te gaan met ouders en/of jeugdigen en de gevolgen van deze ontwikkelingen te bespreken. Dit doen we in de spreekkamer en daarbuiten. Als landelijk bestuur van de AJN blijven we berichtgeving rondom mazelen en kinkhoest volgen en zullen actief inspelen op actuele ontwikkelingen.

Afstemming met het RIVM

We zijn in nauw contact met het RIVM over mogelijk aangepaste advisering. Vooralsnog wordt de uitbraak van mazelen gezien als een “cluster” en daarmee blijft het advies conform de uitvoeringsrichtlijn RVP. De eerste BMR-vaccinatie wordt dus aangeboden met 14 maanden en de eerste DKTP-vaccinatie op de leeftijd van 3 maanden. (zie ook: vaccinatieschema). Tevens wordt er geadviseerd dat zwangeren de maternale kinkhoestvaccinatie halen. Mochten er andere adviezen komen dan zullen we dit zo spoedig mogelijk communiceren.

Media-aandacht

In de media is er veel aandacht voor de mazelen en kinkhoest. Afgelopen weken kwamen hierbij regelmatig jeugdartsen en kinderartsen in de media. We stimuleren om dit te doen, als jeugdartsen kunnen we helpen om informatie over infectieziekten en vaccineren te verduidelijken.

Geen dwang of drang

Het onderwerp om ongevaccineerde kinderen te weren op het KDV of het verplicht stellen van vaccinaties kwam de laatste tijd weer ter sprake in de media. Als AJN denken we dat het verplicht stellen van vaccineren contraproductief werkt: ‘Meer weerstand van ouders, meer wantrouwen tegen de overheid en toename van polarisatie in de maatschappij.’

Ouders worden door de vele berichten en uitingen over vaccinaties, die al dan niet op feiten zijn gebaseerd, beïnvloedt. Sommige ouders besluiten dat niet vaccineren beter zou zijn dan wel vaccineren, of zij stellen hun keuze uit. Wij gaan ervan uit dat alle ouders hierbij het beste willen voor hun kinderen. Als jeugdartsen kunnen we open in gesprek gaan met ouders over vaccineren en infectieziekten en een rol spelen in de keuze om kinderen zo goed mogelijk te beschermen tegen infectieziekten.

Jeugdartsen in de media

Zie hieronder diverse media-uitingen waarbij jeugdartsen de afgelopen weken in de media waren over dit onderwerp: