Uitbreiding RVP-richtlijn: maternale griepvaccinatie

AJN Jeugdartsen

De JGZ(Jeugdgezondheidszorg) neemt vanaf het najaar 2023 de maternale griepvaccinatie van zwangere vrouwen zonder medische indicatie over van de huisarts. De verloskundig zorgverlener geeft informatie over deze vaccinatie. In het najaar 2022 konden gezonde zwangere vrouwen die in de doelgroep vallen bij de huisarts terecht voor de vaccinatie.

22 weken of langer zwanger

In het LRO op 27 juni jl. is een nieuw onderdeel van hoofdstuk 6 (maternale vaccinaties) goedgekeurd van de RVP-richtlijn Uitvoering 2023. Het gaat om de uitbreiding van hoofdstuk 6 over de implementatie en uitvoering van de maternale griepvaccinatie (start dit najaar). Er is geadviseerd om de griepvaccinatie aan te bieden aan gezonde vrouwen die tussen 15 oktober en 1 maart van het jaar daarop 22 weken of langer zwanger zijn. Naast de informatie in de richtlijn kun je ook veel informatie vinden op deze onderwerppagina over maternale vaccinaties. Bron: RIVM