Tussen kijken en zien: Herkennen, verwijzen en evalueren van psychosociale problematiek bij jeugdigen

AJN Jeugdartsen

Als ouder en professional verzamel en evalueer je continu informatie over de jongeren die je ziet. Dit wordt idealiter vertaald in een hulpvraag in geval van aanhoudende opvallendheden rondom het functioneren en welzijn van een jongere. In werkelijkheid zijn er echter vele stappen en uitdagingen tussen het bestaan van een ondersteuningsbehoefte en het daadwerkelijk verkrijgen van adequate ondersteuning en zorg. Een eerste grote uitdaging is het herkennen en beoordelen van de klachten: het herkennen van de signalen en erkennen van de ervaringen alsook het evalueren van de sterke en zwakke kanten van de jeugdige en diens systeem.

In dit proefschrift worden de resultaten gepresenteerd van een reeks empirische studies waarin we ons hebben gericht op onbeantwoorde vragen rondom dit thema van herkennen, verwijzen en evalueren van psychosociale problematiek bij kinderen en jongeren. De focus lag met name op angststoornissen, alhoewel ook uitkomsten voor andere veel voorkomende classificaties zoals gedragsproblemen of depressieve stoornissen gepresenteerd worden.

Het onderzoek is gedaan onder huisartsen en ggz-medewerkers, maar ook jeugdartsen zien jongeren met deze problematiek.

S. Aydın is op 23-2-2023 gepromoveerd bij de faculteit psychologie van de Rijksuniversiteit Leiden met het proefschrift “In between looking and seeing: recognition, referral and assessment of children and adolescents’ mental health problems at the interface of primary care and secondary mental healthcare”.

Lees hier de verkorte samenvatting of het volledige proefschrift