Toolkit Tijdig signaleren van psychosociale problemen bij vluchtelingenkinderen

AJN Jeugdartsen

Vluchtelingenkinderen hebben vaker psychosociale problemen dan hun in Nederland geboren leeftijdgenoten. Toch ontvangen zij minder vaak hulp voor deze problemen.

De toolkit ‘Tijdig signaleren van psychosociale problemen bij vluchtelingenkinderen in de jeugdgezondheidszorg’ kan worden ingezet door jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. De toolkit bevat adviezen over vragenlijsten die psychosociale problemen bij jeugdigen of ouders signaleren en hoe hiermee om te gaan. Ook bevat de toolkit achtergrondinformatie over vluchtelingenkinderen en praktische tips.

Deze toolkit is ontwikkeld door onderzoekers van Amsterdam UMC en Levvel.

Lees de toolkit tijdig signaleren van psychosociale problemen bij vluchtelingenkinderen