Toename myopie en slechtziendheid door schermgebruik

AJN Jeugdartsen

Oorzaken van myopie

De belangrijkste oorzaak van myopie? Naast dat het erfelijk kan zijn, is leefstijl van grote invloed op de ontwikkeling. Te lang kijken op korte afstand (binnen 30 centimeter) en te weinig tijd buiten doorbrengen zijn de grootste boosdoeners. Met de komst van mobiele telefoons, laptops en tablets wordt er vaak te lang dichtbij gekeken en komen kinderen minder buiten.

Helaas kan myopie op latere leeftijd tot ernstige oogaandoeningen leiden, zoals bijvoorbeeld glaucoom, myope maculadegeneratie en netvliesloslating.

Het oogfonds heeft onderzocht hoeveel ouders weten van myopie en hoe het dichtbij schermgebruik is onder kinderen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het onderzoeksrapport of deze infographic

Tevens heeft het oogfonds een podcast (OverZien) gemaakt over myopie en beeldschermgebruik. Deze is te beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.

Meer informatie op de website van het Oogfonds. Hier staan ook tips en adviezen.