Home > Robuust RVP voor 4- tot 18-jarigen

In het visiedocument ‘Met de JGZ naar een robuust RVP voor 4 tot 18-jarigen’ beschrijven AJN Jeugdartsen Nederland en V&VN Vakgroep Jeugd de ambities voor een toekomst-proof Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor de genoemde leeftijdsgroep.

Aandacht voor het gesprek en samenwerken met anderen
‘Het RVP is ook voor deze leeftijdsgroep meer dan het geven van prikken! Essentieel onderdeel bij de uitvoering van het RVP is onder andere het gesprek met ouders en jongeren hierover. Daarnaast willen de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen lokaal en regionaal – meer dan nu het geval is – de samenwerking zoeken met andere partners, voor een stevig verankerd vaccinatieprogramma en het behalen of behouden van een hoge vaccinatiegraad.

De beschreven visie is tot stand gekomen met ondersteuning van het NCJ en Het RIVM-CIB en onderschreven door de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het RVP.