Home > AJN, wel of niet reageren op de actualiteit

Regelmatig ontvangt het bestuur het verzoek om op ontwikkelingen of persberichten te reageren.

Het is voor het bestuur niet altijd mogelijk om direct op onderdelen van beleid of incidenten te reageren. In een aantal gevallen reageert de KNMG. Dat kan voldoende zijn omdat de AJN daarbij aangesloten is. Het bestuur maakt steeds een afweging om wel of niet te reageren. Het verzoek om een reactie van AJN kunt  mailen naar: communicatie@ajnjeugdartsen.nl. 

Als een afdeling of een lid namens de AJN wil reageren dan vragen we om een concepttekst die we als bestuur kunnen aanvullen. Het bestuur zal dan beoordelen of het inderdaad snel wil reageren op dit specifieke onderwerp en vervolgens contact opnemen met de schrijver om te komen tot een gezamenlijke actie.

Op persoonlijke titel mag en kunt u natuurlijk altijd reageren, het bestuur nodigt u ook uit dat te doen. Het bestuur stelt het op prijs wanneer u uw reactie in cc aan ambtelijksecretaris@artsenjgz.nl stuurt.