Standpunt voor vaccineren

Datum publicatie: 06-04-2018

 AJN Jeugdartsen Nederland vindt dat het vaccineren van alle kinderen volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), in het belang is van kinderen, ouders en de samenleving als geheel.

Jeugdartsen dragen dagelijks met toewijding, actuele kennis, expertise en ervaring bij aan een gezonde jeugd en zijn daartoe altijd zichtbaar en benaderbaar voor kinderen en ouders/verzorgers in de wijk en op school.

 

Volledig vaccineren
AJN Jeugdartsen Nederland, de wetenschappelijke en beroepsvereniging van jeugdartsen 1, adviseert ouders hun kinderen volledig te laten vaccineren volgens het schema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Deze vaccinaties zijn kosteloos en bewezen effectief in het voorkomen van ernstige en dodelijke ziekten. 2

Dankzij de vaccinaties in het RVP komen ernstige ziekten zoals mazelen, kinkhoest, polio, difterie of tetanus in ons land vrijwel niet meer voor. Meer recent ingevoerde vaccinaties tegen Hib-ziekte, pneumokokken en meningokokken maken dat er nog nauwelijks kinderen behandelingen nodig hebben voor ernstige infecties van deze verwekkers.

Twijfel over de noodzaak

Omdat de ziekten steeds minder voorkomen zijn ouders onbekend met de ernst van deze ziekten. Zo kan er begrijpelijke twijfel over de noodzaak tot vaccineren ontstaan. Waarom moet je je voor iets inenten wat je niet ziet of nauwelijks voorkomt? Zonder vaccinaties zouden er jaarlijks in Nederland 30 tot 40 kinderen overlijden. 3 Vaccinatie voorkomt dat honderden kinderen moeten worden opgenomen. Het gevolg zou zijn dat velen van hen blijvend letsel oplopen zoals groei- en ontwikkelingsachterstand, doofheid of onvruchtbaarheid. Wanneer we de verhalen van onze ouders en grootouders horen waren die gevolgen in het verleden aan de orde van de dag en kwamen ze in alle families voor.

Naast twijfel over de noodzaak tot vaccineren bestaat er bij ouders soms angst voor bijwerkingen en ongewenste gevolgen van vaccinaties. De vaccinaties binnen het RVP zijn bewezen veilig. Iedere medische interventie, ook een vaccinatie, kan bijwerkingen geven. Het gaat dan om kortdurende en relatief onschuldige reacties zoals koorts, huilen of lokale roodheid, ernstiger bijwerkingen zelden of nooit. Vaccinaties veroorzaken géén autisme, suikerziekte, astma, chronische vermoeidheid, MS, wiegendood, etc.

Vaccinaties bevatten essentiële hulpstoffen die de werkzaamheid versterken en houdbaarheid vergroten. De hoeveelheden die in de vaccins gebruikt worden zijn 100% veilig en verhouden zich tot natuurlijke voedingsmiddelen. Er is uitgebreid onderzoek onder onafhankelijk toezicht aan vooraf gegaan zoals er eveneens voortdurend onafhankelijk toezicht is op de samenstelling en werking van vaccinaties.  

Wij vinden het belangrijk dat ouders hun kinderen laten vaccineren om gezond te blijven. Van belang is daarin solidariteit; een hoge vaccinatiegraad betekent groepsimmuniteit. De groep beschermt daarin kinderen die nog te jong of te ziek zijn om te vaccineren. Het gaat dan om kinderen waarbij de vaccinatie niet werkt of die geen of een verminderde afweer hebben door een ziekte of behandeling. De een helpt dan de ander. Kinderartsen, verenigd in de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde), hebben dagelijks met deze groep te maken. Zij zijn dan ook hetzelfde standpunt toegedaan als jeugdartsen betreffende een goede bescherming tegen infectieziekten door vaccineren.

Vraag bij twijfel

Vaccineren moet een overwogen besluit zijn van ouders. De jeugdartsen vinden het belangrijk dat ouders zich veilig voelen om met hun begrijpelijke twijfels in gesprek te gaan. Twijfels zijn vragen. Vragen die altijd gesteld mogen worden. We gaan vanuit onze verantwoordelijkheid en zorg voor kinderen deze gesprekken ook graag aan.

We willen dat alle ouders beschikken over betrouwbare en volledige informatie: met betrekking tot de ziekten waartegen we vaccineren; de effectiviteit van de vaccinaties en de bijwerkingen die we soms zien optreden. Dan kunnen zij goed geïnformeerd weloverwogen beslissen of zij hun kind willen laten vaccineren. Daartoe kunnen zij met hun twijfels en vragen altijd terecht bij de jeugdarts.

1 Jeugdartsen zijn onder andere werkzaam op het consultatiebureau en de scholen, waar zij onder andere ouders informeren over vaccineren en kinderen vaccineren.

2,3 Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century: a historical analysis. Van Wijhe, Maarten et al. The Lancet Infectious Diseases , Volume 16 , Issue 5 , 592 – 598 2016

April 2018